Apartments Manhattan

+420 774 484 514


Zajímavosti a historie

V okolí Apartments Manhattan najdete spoustu zajímavostí a historických objektů

Na obrázku je trh v ulici Doubravská.

Katolický kostel Božského srdce Páně se nachází na křižovatce Masarykova ulice a ulice U Červeného kostela Jak už název napovídá i přes oficiální název "Božského srdce Páně", Tepličané nazývají tuto sakrální stavbu Červený kostel. Jako materiál pro režné zdivo byly totiž použity červené cihly, tvarovky a obkládačky. Je nejmladším z teplických kostelů.


Turn 100 let města Trnovany-Teplice

Velká fotografická publikace o Trnovanech. První půlka je věnovaná zástavbě města, která je dnes z velké části zbouraná. Druhá polovina knihy se soustřeďuje na trnovanské keramičky a jejich výrobky.

Obsáhlá barevná kniha vydaná skupinou místních badatelů je věnována dnešní čtvrti města Teplice, Trnovanům ku stému výročí povýšení této kdysi největší vesnici v Rakousku - Uhersku na město. Obsahem knihy je na šestset dobových pohlednic a fotografi í, doplněných snímky rozličných trnovanských výrobků a sběratelských reálií, jakými jsou pivovarské lahve, účelové známky, dopisní zálepky a jiné. První část je věnovaná rozvoji města v první polovině 20. století, se zvláštním důrazem na významný místní keramický průmysl. Čast druhá se zabývá bezohlednou devastací města v sedmdesátých a zejména osmdesátých letech a v poslední části máme možnost poznat zejména secesní keramickou tvorbu. Umění trnovanských keramiků je světově proslulé, u nás však zatím stálo na okraji sběratelského zájmu a povědomí, takže kniha ukázkami reprezentativních kusů keramického a porcelánového umění otevírá pole v naší sběratelské veřejnosti dosud málo známé. Součástí knihy je reedice původní mapy města z dvacátých let 20. století.Osobnosti Trnovan - historie

Alfred a Otto Urbachové

1859 – 1942 1860 – 1942

V roce 1882 založili bratři Alfred a Otto Urbachové v Trnovanech u Teplic továrnu na porcelán, fajáns a keramiku. Výrobky teplického závodu byly signovány mezinárodní ochrannou značkou s labutí a písmenem T . Výrobky z Trnovan se vyvážely do celého světa... Celá společnost v roce 1938 zaměstnávala na 1200 dělníků. Podnik funguje dodnes, v roce 1992 byl převeden formou přímého prodeje akcií firmě Ideal Standard Europe se sídlem v Bruselu. Sortiment se fakticky nezměnil od 20. let, továrna vyrábí sanitární keramiku, drobné keramické vázy a plastiky. Zakladatelé bratři Urbachové odešli na počátku války do Prahy, byli odvlečeni do koncentračního tábora v Terezíně, kde oba zahynuli.